Czym się zajmujemy?

Od 2010 roku skutecznie wspieramy firmy z sektora
rolno-spożywczego w przeprowadzaniu
transakcji kapitałowych

Oferujemy wsparcie w następujących obszarach

Sprzedaż przedsiębiorstwa

Przygotowanie przedsiębiorstwa do procesu sprzedaży: opracowanie equity story oraz strategii działań zmierzających do maksymalizacji wartości transakcji

Wycena dokonywana na wewnętrzne potrzeby Sprzedających

Przygotowanie materiałów informacyjnych i dokumentów związanych z procesem transakcyjnym: Porozumienie o zachowaniu poufności (NDA), Memorandum informacyjne (IM), Virtual Data Room (VDR)

Identyfikacja inwestorów oraz nawiązanie z nimi kontaktu zgodnie z indywidualnie opracowaną strategią transakcyjną

Zakup przedsiębiorstwa

Identyfikacja potencjalnych celów inwestycyjnych w oparciu o preferencje Klienta

Zbadanie otwartości do rozmów z zachowaniem poufności

Opracowanie wstępnej wyceny przedsiębiorstwa i parametrów oferty niewiążącej

Koordynacja procesu due diligence i pracy pozostałych doradców

Zarządzanie procesem transakcyjnym

Konsultacja parametrów Umowy sprzedaży (SPA) oraz wsparcie w negocjowaniu jej warunków

Pozyskiwanie kapitału i finansowania dłużnego

Znając korporacyjne standardy działania instytucji finansowych oraz preferencje prywatnych inwestorów pomagamy w wyborze najbardziej korzystnej struktury finansowania:

Zakupu przedsiębiorstw (acquisition finance, leveraged finance)

Inwestycji (CAPEX financing, project finance)

Refinansowania i restrukturyzacji długu

Przygotowywanie projektów inwestycyjnych oraz analiz sektorowych

Dzięki ścisłej specjalizacji doskonale rozumiemy charakterysytykę polskiego rynku rolno-spożywczego i dynamikę jego podsektorów. Wiedzę i nabyte doświadczenie wykorzystujemy opracowując dla naszych klientów:

Analizy konkurencyjności poszczególnych podsektorów

Strategie wejścia na rynek

Studia opłacalności projektów inwestycyjnych

Niezależne przeglądy biznesu

Koordynacja procesu due diligence i pracy pozostałych doradców

Zarządzanie procesem transakcyjnym

Konsultacja parametrów Umowy sprzedaży (SPA) oraz wsparcie w negocjowaniu jej warunków

Doświadczenie branżowe

Jesteśmy jedyną w Polsce firmą doradztwa transakcyjnego specjalizującą się wyłącznie w rynku rolno-spożywczym

Posiadamy aktualną wiedzę na temat dynamiki poszczególnych podsektorów branży rolno-spożywczej pochodzącą bezpośrednio od uczestników rynku polskiego oraz zagranicznego

Utrzymujemy bezpośrednie relacje z kluczowymi graczami na polskim rynku budowane przez ponad 20 lat

Doświadczenie transakcyjne i operacyjne wyniesione nie tylko z doradztwa, ale również z zarządzania firmami z branży rolno-spożywczej

Jesteśmy jedyną w Polsce firmą doradztwa transakcyjnego specjalizującą się w rynku rolno-spożywczym

Posiadamy aktualną wiedzę na temat dynamiki poszczególnych podsektorów branży rolno-spożywczej pochodzącą bezpośrednio od uczestników rynku polskiego oraz zagranicznego

Utrzymujemy bezpośrednie relacje z kluczowymi graczami na polskim rynku budowane przez ponad 20 lat

Doświadczenie transakcyjne i operacyjne wyniesione nie tylko z doradztwa, ale również z zarządzania firmami z branży rolno-spożywczej

Sieć międzynarodowych kontaktów

Dzięki długoletniej współpracy z wiodącymi doradcami działającymi w branży spożywczej zapewniamy naszym klientom dostęp do decydentów i bieżącej informacji o trendach rynkowych, parametrach transakcyjnych i bieżących wycenach.

Możemy prezentować potencjalne cele akwizycyjne w Europie, jak również w sposób poufny zweryfikować zainteresowanie inwestorów branżowych i finansowych polską firmą.

Sposób działania

Osobiste zaangażowanie zespołu w prowadzone projekty

Bezzwłoczna reakcja na zmieniającą się dynamikę procesu

Rygorystyczne stosowanie sprawdzonych procedur prowadzenia procesu transakcyjnego, przy braku charakterystycznej dla większych podmiotów biurokracji

Natychmiastowy przepływ informacji i pełna dyspozycyjność na każdym etapie procesu

Gwarancja zachowania najwyższego poziomu poufności prowadzonych projektów

Zaufali nam

Nasz zespół

Marek Komorowski,

Partner Zarządzający

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie pracy w bankowości inwestycyjnej i korporacyjnej. Był dyrektorem departamentów: fuzji i przejęć, finansowania strukturalnego oraz bankowości korporacyjnej w Rabobank Polska S.A., Calyon Bank Polska S.A., IBP Bank S.A., pracował również w Kredyt Bank S.A. oraz BRE Bank S.A.

Od początku lat 90-tych pełnił funkcję członka rad nadzorczych w kilkunastu spółkach akcyjnych działających w branży produkcyjnej, handlowej i usługowej.

Doświadczenie operacyjne jako wiceprezes spółki z sektora rolno-spożywczego.

Maciej Boncławek,

Project Manager

Zarządzanie przebiegiem transakcji kapitałowych i bezpośredni kontakt z osobami zaangażowanymi w realizację projektów.

Ponad 5 lat doświadczenia w doradztwie transakcyjnym dla sektora rolno-spożywczego.

Poprzednio doświadczenie zdobywał w dziale Ryzyka Kredytowego Rabobank Polska, absolwent SGH.