M2G Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Ul. Bagno 2 C 241
XI piętro
00-112 Warszawa

Tel.: +48 22 464 85 15
Fax: +48 22 468 11 99
E-mail: info@m2g.com.pl

usługi

Znając korporacyjne standardy działania oraz rozumiejąc oczekiwania polskich przedsiębiorców, m2g świadczy usługi doradcze z obszaru:

  • Fuzji i przejęć
  • Przygotowania i analizy projektów inwestycyjnych
  • Wyceny aktywów niepublicznych i nadzoru właścicielskiego na zlecenie
  • Pozyskiwania kapitału i finansowania dłużnego
  • Due diligence finansowego