M2G Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Ul. Bagno 2 C 241
XI piętro
00-112 Warszawa

Tel.: +48 22 464 85 15
Fax: +48 22 468 11 99
E-mail: info@m2g.com.pl

kontakt

M2G Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Ul. Bagno 2 C 241
00-112 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS: 0000360186
NIP: 525-248-44-54

Marek Komorowski
Partner Zarządzający
Tel.: +48 601 810 767
E-mail: marekkomorowski@m2g.com.pl

_________________________________________________

Lokalizacja i Dojazd
Uwaga: Z powodu trwającej budowy metra i związanej z tym reorganizacji ruchu drogowego, aktualnie dojazd do budynku może być utrudniony.